4/4/15

[Hướng dẫn] Kiểm tra tên theme & plugin đang sử dụng của một website Wordpress

4:31 PM

Để biết tên theme & các plugin sử dụng cho một website wordpress bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau đây.

Cách kiểm tra theme sử dụng cho website Wordpress

1. Kiểm tra thủ công:
Bạn có thể kiểm tra thủ công bằng cách kiểm tra source code của website bằng tổ hợp phím Ctr + U. tìm file style.css của theme, sau đó mở lên để xem. Tìm nhanh bằng Ctr + F : "theme"

2. Kiểm tra bằng tool Miễn phí
Sử dụng các website kiểm tra trực tuyến miễn phí , ở đây Maxo giới thiệu 2 trang web phổ biến và cho kết quả tương đối chính xác là 


1. What WordPress Theme Is That – http://whatwpthemeisthat.com/

2. WordPress Theme Detector –  http://www.wpthemedetector.com/

* Tips:
  • Kết quả trả về còn bao gồm các plugin được sử dụng của website
  • Một số webmaster sẽ thay đổi thông tin theme, bạn có thể lấy screenshot của theme(kết quả trả về sau khi tìm), sau đó mang screenshot đó lên Google tìm kiếm theo dạng hình ảnh cũng có thể ra thông tin theme gốc.

Người viết

Nếu thích mấy thứ tớ viết , nhớ nhắn mấy chú, mấy thím với mấy chế, ghé đến ngó mấy cái đó, nhé mấy bác! :v

0 comments:

Post a Comment

 

© 2016 MAXO. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top